Privacyverklaring :

De vereniging culturele belangen “ V.C.B. Lammerenburg “ gevestigd aan de Zuidbeekseweg 4  postcode 4386 ND te Vlissingen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens :

Beheerder van de  “Blauwe zaal “ Dhr. Martin Hengst bereikbaar op telefoonnummer 0118-218858  E-mail Contact@ttparty.nl

Beheerder van de “Lammerenburcht “ Dhr. Rene Brasz bereikbaar op telefoonnummer 0118-603482 E-mail rrbm52@zeelandnet.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken :

De vereniging culturele belangen “ V.C.B Lammerenburg “ verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Wij verwerken:

  • Naam, adres en woonplaats ( zgn. NAW gegevens )
  • Telefoonnummer en e-mailadres
  • Geslacht en geboortedatum ( wanneer u dit ingevuld heeft )
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Bankrekeningnummer

De wet noemt dit “persoonsgegevens “ en zegt dat we die alleen mogen gebruiken als we precies uitleggen waarom. Dit leest u hieronder. Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dit nodig is in de afspraak die we met u gemaakt hebben of als de wet aangeeft dat dit moet.

Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken :

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat deze gegevens verzameld worden. Als dit toch het geval is kunt u met ons contact opnemen via ons vcblammerenburg@gmail.com en zullen wij deze informatie verwijderen.

De vereniging culturele belangen “ V.C.B. Lammerenburg “ verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw zaalreservering en betaling:

Wanneer u bij ons een zaal reserveert wordt u vriendelijk verzocht de benodigde persoonsgegevens in te vullen in het format zodat wij uw bestelling kunnen registreren en de betaling van de reservering kunnen verwerken.

Marketing en contact :

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren en u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, het kan ook nodig zijn om u te mailen of te bellen ( bijvoorbeeld als er onvoorzien een omstandigheid voordoet ) waarbij wij met u moeten afstemmen over de geboekte reservering. Ook willen wij onze nieuwsbrief aan u kunnen versturen waarin wij u op de hoogte houden van onze vereniging.

De vereniging culturele belangen “ V.C.B. Lammerenburg “ analyseren uw gedrag op onze website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van onze zaalverhuur af te stemmen op uw voorkeuren.

De vereniging culturele belangen “ V.C.B. Lammerenburg “ verwerken ook uw persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming :

De vereniging culturele belangen “ V.C.B. Lammerenburg “ neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren :

De vereniging culturele belangen “ V.C.B. Lammerenburg “ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden :

De vereniging culturele belangen “ V.C.B. Lammerenburg “ verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekken en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De vereniging culturele belangen “ V.C.B. Lammerenburg “ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken :

De vereniging culturele belangen “ V.C.B. Lammerenburg “  gebruiken alleen technische en functionele cookies, alsook analytische die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer,tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen :

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de persoonsgegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze vereniging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat u bij ons een verzoek in kunt dienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere “door u genoemde organisatie “ te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en / of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen / opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar vcblammerenburg@gmail.com . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan , vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ ( machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort ) paspoortnummer en burgerservicenummer  (BSN ) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De vereniging culturele belangen “ V.C.B. Lammerenburg “ zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken op uw mail reageren. Wij willen u er tevens op wijzen dat dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij onze vereniging  waarbij wij samen kunnen bekijken hoe we dit kunnen oplossen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen :

De vereniging culturele belangen “ V.C.B. Lammerenburg “ neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.                           De gegevens zijn veilig opgeslagen in beveiligde computers en softwaredragers. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact me ons op via vcblammerenburg@gmail.com

Wijzigingen in ons privacybeleid :

Deze privacy verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van onze website. Eventuele aanpassingen en / of veranderingen van onze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.